About

 

CIMG3396

 

Czech-Polish Conference on Institutional Translation

 

Main Organisers                                                                                       Organising Partners

uk  ek        ujk  jtp

 

 

The Institute of Translation Studies, Charles University, Prague, in collaboration with the Jagiellonian University in Krakow, Directorate General for Translation of European Commission (DGT), and the Union of Interpreters and Translators (JTP) organise the following conference:

 

Quality Aspects in Institutional Translation

 

Confirmed speakers include Łucja Biel of Warsaw University, Chief of Translation Section, United Nations New York Ms Eva Pantuso, and Ingemar Strandvik, Quality Officer at Directorate General for Translation of European Commission.

 

Conference Organisers:

Charles University, Prague
Jagiellonian University in Krakow
Directorate General for Translation, Field Office (DGT FO) Prague
Directorate General for Translation, Field Office (DGT FO)Warsaw
Union of Interpreters and Translators (JTP)

Date: Friday, 25 November 2016

Venue: Prague, Institute of Translation Studies (cf. website: ITS Prague)

Address: Hybernská Street No 3 (more details here)

Conference language: English

Contact persons:

Tomáš Svoboda (Charles University, Tomas.Svoboda@ff.cuni.cz)

Vítězslav Zemánek (DGT FO Prague, Vitezslav.Zemanek@ec.europa.eu)

Petra Vavroušová (Charles University, Petra.Vavrousova@ff.cuni.cz)

 

Attendance at the conference is free of charge.

 

More information about the conference Points of View on Translators’ Competence and Translation Quality (Cracow on November 27th 2015): http://en.tlumaczeitechnologia.eu/ 

 

Held with support from DGT as a ‘Translating Europe’ workshop.

A4_hashtag

 

 

Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakově, Generálním ředitelstvím pro překlady EK (DGT) a Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) pořádá odbornou konferenci na téma

Kvalita v oblasti institucionálního překladu 

 

pátek 25. listopadu 2016

Tato pražská konference navazuje na konferenci, jež se uskutečnila minulý rok v polském Krakově a kde se sešly přibližně dvě stovky akademiků, studentů, překladatelů z praxe a osob z agenturního či institučního prostředí. Stejně jako v Krakově se konference koná v rámci projektu DGT Překlady a Evropa (Translating Europe).

Pozvání do Prahy přijala odbornice na korpusovou analýzu textů EU Lucja Biel z Varšavské univerzity, dále koordinátorka kvality překladů u OSN v New Yorku paní Eva Pantuso či koordinátor kvality u Generálního ředitelství pro překlady EK v Bruselu Ingemar Strandvik.

Jednacím jazykem je angličtina. Vstup je volný.

Kdy: pátek 25. listopadu 2016

Kde: Ústav translatologie FF UK, Hybernská 3, Praha 1

 

Czesko-polska konferencja poświęcona przekładowi instytucjonalnemu

 

Instytut Przekładoznawstwa Uniwersytetu Karola w Pradze we współpracy z Katedrą do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) Komisji Europejskiej oraz czeskim Związkiem Tłumaczy Ustnych i Pisemnych (JTP) organizują konferencję:

 

Aspekty jakościowe w przekładzie instytucjonalnym

 

Udział w konferencji potwierdzili m.in. następujący prelegenci: Łucja Biel z Uniwersytetu Warszawskiego, szefowa sekcji tłumaczeń Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku Eva Pantuso oraz Ingemar Strandvik, specjalista ds. jakości w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej.

Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Karola w Pradze Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT), biuro terenowe w Pradze Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT), biuro terenowe w Warszawie Związek Tłumaczy Ustnych i Pisemnych (JTP), Czechy

 

Data: piątek 25 listopada 2016 r.

Miejsce konferencji: Praga, Instytut Przekładoznawstwa (ITS)

Adres: ul. Hybernská 3 (więcej informacji tutaj)

Język konferencji: angielski

Osoby do kontaktu:

Tomáš Svoboda (Uniwersytet Karola, Tomas.Svoboda@ff.cuni.cz)

Vítězslav Zemánek (Biuro terenowe DGT w Pradze, Vitezslav.Zemanek@ec.europa.eu)

Petra Vavroušová (Uniwersytet Karola, Petra.Vavrousova@ff.cuni.cz)

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o powiązanej wcześniejszej konferencji Points of View on Translators’ Competence and Translation Quality (Kraków, 27 listopada 2015 r.) można znaleźć pod adresem http://en.tlumaczeitechnologia.eu/

Wydarzenie organizowane przy wsparciu DGT jako warsztaty z serii „Translating Europe”.

 

 

Quality Aspects in Institutional Translation